Majör ve Minör Gamlar

Gamlar en genel anlamıyla anlamlı ve belirli bir sisteme oturmuş ses dizileridir. Minör gamlar majörlere göre daha duygusaldırlar bu yüzden romantizm ağırlıklı şarkıların çoğu minör gamlar kullanılarak yazılır. Minör gamlarda dizi seslerinin birbirine uzaklıkları 1 tam 1 yarım 2 tam 1 yarım 2 tam şeklindedir. Parmak formülleri ise 1-3-4, 1-3-4, 1-3 şeklindedir.

Her minör gamda ilk 1-3-4, 6. telde, diğer 1-3-4, 5. telde, son olarak 1-3 ise 4. telde yapılır. Örneğin biz işaret parmağımızı 6. telin 5. perdesi olan la sesine koyup bu formülü uygularsak A minör yani la minör gamını elde etmiş oluruz. Gamın minör olduğunu belirtmek için sembolik harfinden sonra sonuna “m” ekleriz. Örneğin bir gamın A görüyorsak A majör anlamına gelir, fakat Am olduğunu görürsek “A minör” anlamına gelir, bu şekilde sembolize edilir.

Majör gamlar ise daha neşeli gamlardır. Çocuk şarkılarında sıklıkla tercih edilir. Majör gamlarda dizi seslerinin birbirine uzaklıkları 2 tam 1 yarım 3 tam 1 yarım şeklindedir. Parmak formülleri ise 2-4-1, 2-4-1, 3-4 şeklindedir. Yine minör gamlarda olduğu gibi sırasıyla 6,5 ve 4. tellerde uygulanır. Örneğin biz işaret parmağımızı 6. telin 7. perdesi olan si sesine koyarsak ve bu parmak formülünü uygularsak b majör yani si majör gamını elde etmiş oluruz, bu gam da B şeklinde gösterilir.

2015-06-23T18:35:00+00:00

Leave A Comment

x