Gitar’da Oktav Nedir?

Klasik gitarda 6 tane tel bulunmaktadır. Bunlar yukarıdan aşağıya; mi, la, re, sol, si ve mi telleridir. Yani en alt ve en üst teller boşta tınlatılırken ‘mi’ sesini verir. Gitar klavyesindeki her bir bölmeye perde, bu bölmeleri ayıran demir çubuklara ise fred denir. Klavyenin bittiği nokta 12. perdedir ve bir telin boş tınlatılmasıyla 12. perdede tınlatılması aynı notayı verir. Aralarındaki tek fark 1 oktavlık kalınlık-incelik farkıdır.
Oktav: Eğer herhangi bir notadan inceye veya kalına doğru gidecek olursak başlangıç notamızın aynısına ince veya kalın olarak ulaşmış oluruz. Çünkü her nota 12 yarım ses ilerde veya geride ( incede veya kalında ) aynı şekli ile mevcuttur. Örneğin; C sesini 12 yarım ses inceltirsek yine C sesini buluruz ama bu defa daha ince bir C sesi olur. İşte bu 12 yarım sesten olurşan aralığa 1 oktav diyoruz.

Tam ses ve yarım ses nedir?

Gitarda perde nedir?

Klasik batı müziğinde birbirine eşit aralıkta 12 yarım ses kullanılır. Gitardaki her perde yarım sestir.
Tam Ses: Aralarında 2 perde fark olan her aralığa tam ses aralık denir. Tam ses içinde 2 yarım ses bulunur.
Yarım Ses: Birbirine komşu olan herbir perde arasındaki farktır.

Gitardaki notalar ve karşılıkları;

 • C — Do
 • D — Re
 • E — Mi
 • F — Fa
 • G — Sol
 • A — La
 • B — Si

Notalar arasındaki ses mesafeleri;

 • C—D 1 Tam ses
 • D—E 1 Tam ses
 • E—F 1 Yarım ses
 • F—G 1 Tam ses
 • G—A 1 Tam ses
 • A—B 1 Tam ses
 • B—C 1 Yarım ses
Görüldüğü üzere bazı notalar tam ses ( 2 perde ), bazıları yarım ses ( 1 perde ) fark eder. Tam ses aralıklı notalarda aradaki 1 perde pes; notanın diyez’i , tiz notanın ise bemol’ü dür. Örneğin; C ile D arasında 2 perdelik bir fark vardır. Aradaki 1 perde ise C’nin diyez’i aynı zamanda D’nin bemol’üdür.
2016-10-11T18:52:00+00:00

Leave A Comment