Gitarda Armoni Nedir? Armoni Nasıl Yapılır?

Armoni müziğin uyumudur. Müzikte de her alanda olduğu gibi bazı kurallar vardır. Parça çalmak veya beste yapmak istiyorsak bu kuralları öğrenmek zorundayız. İşte burada armoniye ihtiyacımız var. Armoni genellikle Jazz Armonisi ve Klasik Batı Armonisi olarak iki türlü karşımıza çıkar. Genellikle kullandığımız ve öğreneceğimiz Armoni, Klasik Batı Armonisi’dir. Johann Sebastian Bach tarafından neredeyse son halini alan Klasik batı müziği armonisi, barok dönemde ivme kazanmıştır. Gitar armonisini öğrenmek için bazı kavramları bilmek ve anlamak gerekir.
Aralıklar (İntervaller): Do ve Mi notalarına aynı anda basarsak buna armonik aralık, Do ve Mi’ye arka arkaya basarsak melodik aralık olarak adlandırırız. Yani iki ses arasındaki uzaklıktır ve her mesafenin ayrı bir anlamı olduğu unutulmamalıdır.
Gitarda Perde Kavramı: Tam perde, yarım perde örnekleri gibi İntervellerdeki ölçü birimimiz ‘Perde’ olarak adlandırılır. Klasik batı müziğinde bir oktav on iki parçadan oluşur. Tonalite kavramının en iyi açıklaması, piyanoda Do ile başlayan ve Do ile biten aralıkta on iki tuşun yer almasıdır. Gitarda teller aşağıdan yukarıya doğru birden altıya kadar perdeler ise sol elimize aldığımızda soldan sağa doğru ve birden yediye doğru isimlendirilir. Gitarda her bir parmak ayrı bir perdeye gelecek şekilde konumlandırılır. Sol el parmakları sırası ile işaret parmağı 1, orta parmak 2, yüzük parmağı 3, serçe parmak 4 olarak adlandırılır. Her bir tel ile perde oluştururken çıkartılan sesleri arka arkaya sürdürdüğümüzde bir uyum oluştururuz. Bu seslerin uyumu bize armoninin ne olduğunu anlamamızı sağlar.

Basit Aralıklar;

  • Prima (birli aralık) – sesdeş
  • Sekunda (ikili aralık) – küçük ikili aralık ve büyük ikili aralık olarak ikiye ayrılır.
  • Tertsia (üçlü aralık) – küçük üçlü aralık ve büyük üçlü aralık olarak ikiye ayrılır.
  • Kvarta (dörtlü aralık) – tam dörtlü aralık ve eksik dörtlü aralık olarak ikiye ayrılır.
  • Kvinta (beşli aralık) – tam beşli aralık, eksik beşli aralık ve artık beşli aralık olarak üçe ayrılır.
  • Seksta (altılı aralık) – küçük altılı aralık ve büyük altılı aralık olarak ikiye ayrılır.
  • Septima (yedili aralık) – küçük yedili aralık ve büyük yedili aralık olarak ikiye ayrılır.
  • Oktav (sekizli aralık)
Armoni gitarı elimize almadan mutlaka öğrenmemiz gerekenderstir. Perde, tel ve parmak numaraları uygulamalı yapıldığında anlaması kolay kavramlardır.
2016-12-02T20:16:00+00:00

Leave A Comment