Arızalar (Değiştirme Simgeleri)

Arızalar diyez, bemol ve natürel olmak üzere 3 gruba ayrılır. Diyez inceltme yani tizleştirme işaretine verilen addır. Önüne gelen notayı 1 perde daha tiz çalmamızı ister. Daha basit şekilde anlatmamız gerekirse perde numarası 5 ise, diyez işaretini elde etmek için 6. perdeden çalmamız gerekir.Mesela 1. telin 3. perdesi sol sesidir, 4. perdesi ise sol diyezdir. Diyezin sembolü,simgesi #’dir.

Bemol ise kalınlaştırma yani pesleştirme işaretidir. Önüne gelen notayı 1 perde daha pes çalmamızı ister.Yine daha basit şekilde anlatırsak perde numarası 5 ise, bemolünü elde etmek için 4. perdeden çalarız. Aynı örnekten ilerlersek 1. telin 3. perdesi sol sesidir, 2. perdesi ise sol bemoldür. Sembolü b’dir. Natürel ise arızalı olan bir notayı doğal haliyle çalmamızı ister.

Bir nota ölçü içinde arızalanmışsa,bulunduğu ölçünün sonuna kadar arızalı şekilde çalınır. Örneğin notamız diyezse ölçü bitince bemol hal alabilir ya da natürelleşebilir. Yine notamız bemolse ölçü bitince diyezleşebilir ya da natürelleşebilir.

Yazar
Alperen Seyhan
2015-06-24T23:14:00+00:00

Leave A Comment